OŚRODEK POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

    • Dzieci i rodzice w wirtualnym świecie. Co im grozi?
  • O nas

    Ośrodek zapewnia wsparcie w uzyskaniu bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej i innych świadczeń osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W tym celu podejmuje działania mające służyć nawiązaniu współpracy z innymi podmiotami realizującymi zadania związane z pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Celem Ośrodka jest zapewnienie kompleksowego wsparcia ofierze przestępstwa oraz przywrócenie jej do stanu emocjonalnego sprzed traumatycznego wydarzenia. OPOPP jest współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

    Więcej

  • Aktualności

AKTUALNOŚCI
PORADNIK
GALERIA
KONTAKT

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej